Załóż lokatę i weź udział w loterii!

Jak możesz wygrać 100 000 zł? To proste!

Załóż lokatę w Banku Spółdzielczym SGB i przystąp do loterii.
Dotrzymaj terminu lokaty i czekaj na losowanie.
Sprawdź, czy jesteś wśród zwycięzców!

Wybierz bank, w którym przystąpisz do loterii:

Zwycięzca z nagrodą 100 000 zł

Zobacz, co inni zrobią, jak wygrają

A Ty co zrobisz, jak wygrasz?

Zwycięzca z główną nagrodą

Każdy z nas ma inne marzenia, plany, cele.
Banki Spółdzielcze SGB wspierają klientów w ich realizacji.
Czy jest to podróż życia, wymarzony nowoczesny dom z pompą,
czy pełen babcinej miłości ogród zabaw.

Dlatego nie tylko dbamy o dobre lokaty, które pomagają osiągnąć
wymarzony cel,
ale też każdy, kto lokatę założy, ma teraz szansę
wygrać 100 000 zł.

Dodatkowo w każdym Banku Spółdzielczym SGB,
który bierze udział w loterii, do wygrania minimum jedna nagroda
pieniężna o wartości 2000 zł.

Dobrze dbać o duże… i o te mniejsze marzenia!

Szczegóły sprawdzisz w regulaminie loterii, o tutaj:

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl