Zakończyła się możliwość przystępowania do loterii.
Losowanie nagród odbędzie się 23.04.2024 r. Trzymamy kciuki za realizację Waszych marzeń, potrzeb i celów.

MARZENIA DOBRZE ULOKOWANE

Zwycięzca z główną nagrodą

Każdy z nas ma inne marzenia, plany, cele.
Banki Spółdzielcze SGB wspierają klientów w ich realizacji.
Czy jest to podróż życia, wymarzony nowoczesny dom z pompą,
czy pełen babcinej miłości ogród zabaw.

Dlatego dbamy o dobre lokaty, które pomagają osiągnąć
wymarzony cel,
a dzięki naszej Wielkiej Loterii każdy, kto taką
lokatę założył do 29.12.2023 r., miał szansę wygrać aż 100 000 zł.

W każdym Banku Spółdzielczym SGB, który brał udział
w loterii, rozlosowano dodatkowo po jednej nagrodzie
pieniężnej wysokości 2000 zł.

Bo dobrze dbać o duże… i o te mniejsze marzenia!

Szczegóły wciąż możesz sprawdzić w regulaminie loterii.

Organizatorem Loterii promocyjnej „Lokata SGB 2023” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. By do niej przystąpić, otwórz w Banku Spółdzielczym SGB objętym Loterią promocyjną lokatę 3-miesięczną określoną w Regulaminie Loterii Promocyjnej. Z udziału w Loterii promocyjnej wyłączone są lokaty otwarte w Oddziałach SGB-Banku S.A. Okres promocji, w którym możesz zawrzeć umowę lokaty, trwa od 2.10 do 29.12.2023 r. Szczegółowe informacje o Loterii promocyjnej, w tym warunki założenia lokaty, informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych od klienta w związku z korzystaniem z konta, warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród oraz lista Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną, znajdują się w Regulaminie Loterii Promocyjnej – dostępnym na stronie internetowej www.loterialokat.sgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią promocyjną. Spółdzielczą Grupę Bankową tworzą SGB-Bank S.A. i zrzeszone Banki Spółdzielcze SGB. Lista zrzeszonych banków spółdzielczych oraz więcej informacji na ich temat dostępne są na stronie www.sgb.pl